Ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án
Đăng ngày 16-05-2022 08:57

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án trên địa bàn  thành phố.

Theo đó, giá đất ở tái định cư đường 7,5m mặt cắt (4,0-7,5-4,0)m đường Hoài Thanh  thuộc dự án Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành phố có giá 3.080.000 đồng/m2 (hộ chính).

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt được quy định: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,3; nếu 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,4.

Quy định giá đất ở tái định cư (chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất) dự án Khu dân cư phía Tây hồ điều tiết thuộc dự án Khu dân cư Phần Lăng 2 (giai đoạn 2), phường An Khê, quận Thanh Khê theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND thành phố tại các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt (3,0-7,5-3,0)m là 18.830.000 đồng/m2; đơn giá thu tiền sử dụng đất tuyến có mặt cắt (3-5,5-3)m là 17.230.000 đồng/m2; MC (1,5-5,5-0)m là 15.507.000 đồng/m2.

Áp dụng hệ số đối với thửa đất đặc biệt tại dự án trên: vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,3; nếu 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,4; vị trí đất có hai mặt tiền đường phố (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,1; vị trí đất bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải vị trí ngã ba, ngã tư) hoặc có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau thì nhân thêm hệ số 1,05.

Giá đất ở tái định cư đường 10,5m mặt cắt (5,0-10,5-5,0)m đường Lê Trí Viễn thuộc Khu tái định cư Bình Kỳ, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND có giá 10.340.000 đồng/m2 (hộ chính, giá này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất).

Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,2; góc ngã tư đường phố thì nhân hệ số 1,3; nếu 3 mặt tiền đường phố trở lên nhân hệ số 1,4; vị trí đất có hai mặt tiền đường phố (mặt trước và mặt sau) nhân hệ số 1,1; vị trí đất bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải vị trí ngã ba, ngã tư) hoặc có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) thì nhân thêm hệ số 1,05.

Theo quy định thì diện tích đất áp dụng cho hệ số đối với thửa đất đặc biệt như trên chỉ tính trong phạm vi chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong.  Đối với phần diện tích đất trong phạm vi chiều sâu từ 25m trở lên thì giá đất tính bằng 0,7 giá đất quy định trên.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

HIỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT