Phê duyệt dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2)
Đăng ngày 06-05-2022 15:45

Ngày 4-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Theo đó, Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) thuộc Dự án nhóm B, công trình dân dụng, cấp II (theo Nghị quyết số 291/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của HĐND thành phố).

Dự án do UBND thành phố cấp quyết định đầu tư; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng quản lý dự án.

Viện Bảo tồn Di tích – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đơn vị tư vấn lập dự án. Trung tâm Bảo tồn di tích và Di sản Kiến trúc - Viện Kiến trúc Quốc gia là đơn vị tư vấn thẩm tra dự án.

Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) nhằm bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội. Bổ sung một số thành phần kiến trúc mới nhằm làm rõ hơn giá trị gốc của di tích, tôn vinh và phát huy giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại. Tạo nên một không gian lịch sử, không gian trưng bày, kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng (mới) và các địa điểm di tích khác, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, thu hút khách tham quan, du lịch trên cơ sở phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) được thực hiện trong phạm vi khuôn viên di tích thành Điện Hải có tổng diện tích 26.519m2.

Các giải pháp thiết kế gồm: Hạ giải, di dời các thành phần, công trình không phù hợp; Thám sát khảo cổ học; Phục dựng cổng thành phía Đông; Cầu phía cổng Tây; Phục dựng Kỳ đài; Sắp đặt, bảo quản và bổ sung các khẩu thần công; Phụ dựng Nhà để súng; Làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt trong và ngoài tường thành; Tôn tạo tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương; Xây dựng Miếu thờ; Xây dựng Nhà trưng bày; Xây dựng Nhà nghỉ chân; Xây dựng Nhà bảo vệ; Tôn tạo hệ thống sân vườn, cây xanh, bia biển báo chỉ dẫn, giới thiệu; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư phê duyệt là hơn 84 tỷ đồng; được trích từ ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2024.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT