Lịch công tác tuần 14 năm 2022 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 04-04-2022 08:50

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai

4/4/2022

 

 

S

- 08:00 : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 09:30 : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp chuyên đề giải tỏa đền bù

Phòng họp giao ban - Tầng 3

C

- 14:00 : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 14:00 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra

Phòng họp số 1 - Tầng 3

Thứ Ba

5/4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

S

- 08:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy (cả ngày)

 

- 08:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình KTXH tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2022, triển khai chương tình phục hồi KTXH, tình hình giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Hội trường số 1 - Tầng 2

- 08:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề về quy hoạch kiến trúc

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 08:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở VHTT báo cáo về đề xuất Lễ hội ánh sáng đa tầng

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 09:30 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở VHTT báo cáo Công văn số 569/SVHTT-QLTDTT

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 08:30 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo dự thảo quyết định ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố

Phòng họp số 2 - Tầng 2

C

- 14:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe các ngành báo cáo mạng lưới các trạm BTS và vị trí lắp đặt các trạm biến áp, cáp ngầm

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 14:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở Xây dựng báo cáo Công văn số 1435/SXD-QLHDXD

Phòng họp số 2 - Tầng 2

- 15:30 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe BQL ATTP TP báo cáo Kế hoạch Tháng ATTP 20200

Phòng họp số 2 - Tầng 2

- 14:30 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn họp nghe BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp báo cáo các nội dung làm việc với TTTU

Phòng họp số 1 - Tầng 3

Thứ Tư

6/4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

- 09:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Tây Ban Nha

Phòng KT số 1, tầng 2

- 09:30 : Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 08:00 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe Sở Y tế báo cáo Tờ trình số 1235/TTr-SYT về dự toán mua sắm vật tư y tế

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 08:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

- 08:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng họp số 2 - Tầng 2

- 08:00 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn dự buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân thành phố

12 Hồ Nguyên Trừng

C

- 14:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị về công tác bí mật nhà nước

Hội trường số 1 - Tầng 2

- 16:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Ngân hàng Thế giới

Hội trường số 1 - Tầng 2

- 14:00 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 14:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo liên quan đến thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 14:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến họp Hội đồng Xét tặng Giải thưởng VHNT thành phố giai đoạn 2015-2020

Phòng họp số 1 - Tầng 2

- 14:30 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn họp Tổ công tác xây dựng Đề án phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ liên quan đến du thuyền

Phòng họp số 2 - Tầng 2

Thứ Năm

7/4/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

- 08:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ

Hội trường số 1 - Tầng 2

- 08:00 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định giá đất

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 09:45 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo rà soát, sửa đổi Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 08:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo công tác bàn giao, quản lý, khai thác một số công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường và một số nội dung chuyên đề về đất đai

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 08:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở TTTT báo cáo 02 chuyên đề

Phòng họp số 1 - Tầng 2

- 08:30 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức giải Golf Châu Á 2022

Phòng họp số 2 - Tầng 2

C

- 14:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội ý Thường trực Thành ủy

VPTU

- 17:00 : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố

Hội trường số 1 - Tầng 2

- 14:00 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố quý I năm 2022

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 15:30 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý kiến nghị của Công ty CP TM-DV Hai Hạnh

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 14:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung chuyên đề về đô thị

Phòng họp giao ban - Tầng 3

- 14:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới

Phòng họp số 2 - Tầng 2

- 15:30 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đối thoại giải quyết khiếu nại công dân

Phòng TCD, tầng 1

- 14:30 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn họp rà soát tiến độ thực hiện công tác đền bù giải toả một số dự án địa bàn quận Liên Chiểu

Phòng họp số 1 - Tầng 3

Thứ Sáu

8/4/2022

 

 

 

 

 

S

- 08:00 : Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội nghị sơ kết quý I/2022 của Đảng ủy Quân sự thành phố.

Số 38 Trần Phú

- 08:00 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển đầu tư về tổng kết công tác quý I năm 2022

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 09:45 : Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe Sở Tài chính báo cáo một số nội dung về Nghị quyết 149/2018/NQ-HĐND; phương án xác dịnh giá đất khu công nghiệp

Phòng họp số 1 - Tầng 3

- 08:30 : Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

- 08:00 : Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến kiểm tra thực tế công tác giải tỏa đền bù trên địa bàn quận Hải Châu

Theo Ch/trình

- 08:30 : Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo về dự án Nhà máy cao su Đà Nẵng

KCN Liên Chiểu

C

- 14:00 : Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thành phố thường kỳ

Hội trường số 1 - Tầng 2

Thứ Bảy

9/4/2022

 

 

 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế các công trình, dự án động lực trọng điểm (theo Ch/trình - Chuyên viên liên quan).

 

 

Chủ Nhật

10/4/2022

 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT