Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của các khu đất
Đăng ngày 24-02-2022 21:19, Lượt xem: 204

Thực hiện chủ trưong của UBND thành phố về việc đấu giá các khu đất trên địa bàn thành phố;

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất của 02 khu đất theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm hiện nay. Cụ thể:

TT Tên khu đất Diên tích  (m2) Mục đích sử dụng đất
1 Khu đất ký hiệu A2-15 thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1), phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng  18.698 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng Trường liên cấp quốc tế)
2 Khu đất ký hiệu A2-8 thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1), phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng  10.967 Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội (Viện dưỡng lão)

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá 02 khu đất nêu trên (đề nghị các đơn vị báo giá chi tiết từng khu đất) và gửi về Sở Tài chính trước ngày 28/02/2022.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác