Dự án: Sửa chữa công trình Trung tâm hành chính
Đăng ngày 16-12-2021 09:05, Lượt xem: 20

Tên dự án: Sửa chữa công trình Trung tâm hành chính

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Xử lý chống thấm và cải tạo, sửa chữa một số hạng mục công trình Trung tâm hành chính để khắc phục hư hỏng nhằm đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ của công trình và đảm bảo điều kiện làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong tòa nhà

Tổng mức đầu tư dự án: 1.513.253.000 đồng

Địa điểm xây dựng: 24 Trần Phú, quận Hải Châu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực dân dụng

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2022

Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình từ nguồn vốn ngân sách thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác