Dự án: Xây mới khối phòng chức năng và cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tiểu La
Đăng ngày 16-12-2021 09:05, Lượt xem: 19

Tên dự án: Xây mới khối phòng chức năng và cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Tiểu La

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: UBND quận Sơn Trà

Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt việc dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường

Tổng mức đầu tư dự án: 31.435.125.000 đồng

Địa điểm xây dựng: phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư - Năm 2021-2023: Triển khai thực hiện dự án

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác