Dự án: Kênh chính trạm bơm Đông Lâm; kênh chính hồ Hố Câu, kênh N1 hồ Hố Câu, kênh chính hồ Hốc Gối và kênh chính hồ Diêu Phong
Đăng ngày 17-12-2021 09:05, Lượt xem: 24

Tên dự án: Kênh chính trạm bơm Đông Lâm; kênh chính hồ Hố Câu, kênh N1 hồ Hố Câu, kênh chính hồ Hốc Gối và kênh chính hồ Diêu Phong

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, sửa chữa Kênh chính trạm bơm Đông Lâm; kênh chính hồ Hố Cau, kênh chính hồ Hốc Gối vfa kênh chính hồ Diêu Phong hiện trạng đã hư hỏng để phục vụ công tác tưới tiêu kết hợp chống hạn vào mùa khô, hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tổng mức đầu tư dự án: 5.386.119.000 đồng

Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác