Dự án: Công trình thủy lợi để thay thế kênh thủy lợi của hồ chứa nước Hòa Trung đi qua Khu phụ trợ phục vụ Dự án Khu Công nghệ cao
Đăng ngày 17-12-2021 09:05, Lượt xem: 25

Tên dự án: Kênh thủy lợi của hồ chứa nước Hòa Trung đi qua Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư Công trình thủy lợi để thay thế tuyến kênh thủy lợi của hồ chứa nước Hòa Trung đi qua Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng nhằm đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp (khoảng 250 ha lúa và hoa màu) của nhân dân 02 xã Hòa Liên và Hòa Sơn, đồng thời bàn giao mặt bằng sạch cho dự án Khu phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Tổng mức đầu tư dự án: 10.377.211.000 đồng

Địa điểm xây dựng: huyện Hòa Vang

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác