Dự án: Đầu tư xây dựng CSHT Khu đô thị mới Thuận Phước
Đăng ngày 16-12-2021 09:05, Lượt xem: 53

Tên dự án: Đầu tư xây dựng CSHT Khu đô thị mới Thuận Phước

Địa điểm xây dựng: Vị trí khu đất nằm tại phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà

Diện tích đất thực hiện dự án: 976.533 m2

Tổng vốn đầu tư: 1.507.726.000.000

Thời gian hoạt động: 50 năm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác