Dự án: Giám sát rừng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh
Đăng ngày 17-12-2021 09:05, Lượt xem: 24

Tên dự án: Giám sát rừng thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm thành phố

Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tổng mức đầu tư dự án: 4.917.928.000 đồng

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2021-2022: Triển khai thực hiện dự án

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác