Dự án: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602)
Đăng ngày 17-12-2021 09:05, Lượt xem: 39

Tên dự án: Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Việt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602).

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND thành phố Đà Nẵng.

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng.

Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới cấp III (quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng).

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602) để bố trí tái định cư cho người dân nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Ninh, đảm bảo cuộc sống an ninh cho người dân thuộc diện giải tỏa.

Tổng mức đầu tư dự án: 81.122.179.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi một tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, một trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2021-2024

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác