Dự án: Tháp ven sông
Đăng ngày 17-12-2021 09:05, Lượt xem: 94

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tháp ven sông đã được chấp nhận tại Quyêt định chủ trương đầu tư số 596/QĐ-UBND do UBND thành phố cấp ngày 24/1/2017, Quyết định chủ trương đầu tư số 806/QĐ-UBND do UBND thành phố cấp ngày 18/2/2019 và Quyết định chủ trương đầu tư số 5203/QĐ-UBND do UBND thành phố cấp ngày 11/11/2019.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác