Dự án: Hệ thống quản lý thông minh Khu Công nghiệp Hòa Khánh
Đăng ngày 17-12-2021 09:05, Lượt xem: 16

Tên dự án: Hệ thống quản lý thông minh Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống quản lý thông minh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại để đáp ứng tốt các nhu cầu về quản lý, vận hành hoạt động tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Tổng mức đầu tư dự án: 9.602.562.000 đồng

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây lắp, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phần mềm

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2021-2023: Đầu tư xây lắp, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phần mềm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác