Dự án: Xây mới cơ sở Trường Tiểu học tại khu Phước Lý (phường Hòa Minh), giai đoạn 1
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 20

Tên dự án: Xây mới cơ sở Trường Tiểu học tại khu Phước Lý (phường Hòa Minh), giai đoạn 1

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư: UBND quận Liên Chiểu

Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu đến trường của học sinh cấp tiểu học tại khu vực và góp phần giảm tải cho các trường tiểu học lân cận trên địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

Tổng mức đầu tư dự án: 43.652.968.000

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2021-2023: Triển khai thực hiện dự án

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác