Dự án: Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 16

Tên dự án: Mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng

Điều hành dự án: Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2 nhằm hiện đại hóa, nâng cao năng lực quản lý vận hành, tiết kiệm điện năng trong vận hành hệ thống điện chiếu sáng; đồng thời từng bước mở rộng Trung tâm điều khiển thành phố để quản lý toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng thành phố

Tổng mức đầu tư dự án: 14.888.045.000 đồng

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách thành phố

Địa điểm xây dựng: Thành phố Đà Nẵng

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác