Dự án: Xây mới Khối lớp học, phòng chức năng Trưởng Tiểu học Hòa Khương 1 thôn Hương Lam
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 15

Tên dự án: Xây mới Khối lớp học, phòng chức năng Trường Tiểu học Hòa Khương 1 thôn Hương Lam.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND thành phố Đà Nẵng

Cấp quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND huyện Hòa Vang

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại cơ sở chính Trường tiểu học số 1 Hòa Khương thôn Hương Lam để thực hiện dồn ghép cơ sở lẻ của trường tại thôn 5 về và đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt việc dạy và học, thuận tiện trong công tác quản lý của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục

Tổng mức đầu tư dự án: 25.977.804.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm lẻ bốn ngàn đồng)

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 bố trí 50 triệu đồng để thực hiện tại Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện dự án - Năm 2020 - 2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. - Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án.

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác