Dự án: Xây dựng Trường Tiểu học cho Hội người Việt Nam tỉnh Champasak
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 18

Tên dự án: Xây dựng Trường Tiểu học cho Hội người Việt Nam tỉnh Champasak.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố Đà Nẵng

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hạng mục khối nhà lớp học 02 tầng tại Trường Tiểu học Hữu nghị tỉnh Champasak nhằm mục đích tăng cường về cơ sở vật chất trường, hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho Trường tiểu học Hữu nghị của Hội Người Việt Nam tại tỉnh Champasak trong thời gian đến.

Tổng mức đầu tư của dự án: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng chẵn)

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Nước CHDCND Lào.

Loại dự án, cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Giáo dục, Công trình dân dụng cấp III.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách thành phố, kế hoạch vốn Xây dựng cơ bản năm 2021 bố trí 50 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thành phố.

Thời gian thực hiện: - Năm 2020-2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. - Năm 2021-2022: Triển khai thực hiện dự án.

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác