Dự án: Cải tạo đường giao thông nông thôn Lệ Sơn Nam - Nam Sơn
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 191

Tên dự án: Cải tạo đường giao thông nông thôn Lệ Sơn Nam - Nam Sơn

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn Lệ Sơn Nam - Nam Sơn nhằm mục tiêu đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi cho người dân khu vực thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn khu vực.

Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn Lệ Sơn Nam – Nam Sơn với chiều dài tuyến khoảng 1.608m

Nhóm dự án: Dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV

Tổng mức đầu tư dự án: 20.566.365.000 đồng (Hai mươi tỷ, năm trăm sáu mươi triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng y)

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023

Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác