Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ tại lý trình Km10+300
Đăng ngày 17-12-2021 09:06, Lượt xem: 24

Tên dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ tại lý trình Km10+300.

Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND thành phố Đà Nẵng.

Người quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.

Điều hành dự án: Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông

Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Sự cần thiết đầu tư: Sau các đợt mưa lũ cuối năm 2020, vị trí taluy tại Km10+300 tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ bị sạt lở và đã được xây dựng kè tạm để đảm bảo giao thông. Việc đầu tư xây dựng tường chắn bê tông kết hợp gia cố mái taluy âm nhằm ổn định nền mặt đường, đảm bảo khả năng khai thác của tuyến.

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tường chắn bê tông kết hợp gia cố mái taluy âm tại Km10+300 tuyến đường Bà Nà - Suối Mơ nhằm đảm bảo nền mặt đường đoạn tuyến ổn định lâu dài, tăng cường khả năng khai thác, đảm bảo lưu thông thông suốt trên tuyến, hạn chế phát sinh hư hỏng, tăng tuổi thọ công trình.

Tổng mức đầu tư: 6.141.307.000 đồng (Bằng chữ: sáu tỷ, một trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm lẻ bảy ngàn đồng chẵn)

Loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông, cấp III.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 – 2022.

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác