Dự án: Cải tạo, nâng cấp Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 42

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Bộ đội Biên phòng thành phố

Mục tiêu đầu tư: Dự án đầu tư nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ công tác, sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng của thành phố

Tổng mức đầu tư dự án: 14.734.714.000 đồng (Mười bốn tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm mười bốn nghìn đồng)

Hình thức đầu tư: Đầu tư cải tạo sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị

Địa điểm xây dựng: Phường Thạch Thang, quận Hải Châu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Quốc phòng, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2021: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2021 - 2022: Triển khai thực hiện dự án

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác