Dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Bình Thuận
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 74

Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Bình Thuận

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Sở Y tế thành phố

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm y tế phường Bình Thuận nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho Trạm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn phường; đồng thời nâng cao chất lượng công trình, chống xuống cấp, tránh các thiệt hại về cơ sở vật chất, nhất là trong các đợt mưa bão lớn.

Tổng mức đầu tư dự án: 2.665.321.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

Địa điểm xây dựng: Phường Bình Thuận, quận Hải Châu

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C thuộc lĩnh vực y tế, công trình dân dụng cấp 3

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2022

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác