Dự án: Sân gold Vinacapital Đà Nẵng
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 159

Tên dự án: Sân gold Vinacapital Đà Nẵng

Địa điểm xây dựng: Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn

Diện tích của dự án: 29ha

Tổng vốn đầu tư: 4.889.000.000 đồng (Bốn ngàn tám trăm tám mươi chín tỷ đồng chẳn)

Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (ngày 18-12-2006)

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác