Dự án: Xây mới khối lớp học Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 54

Tên dự án: Xây mới khối lớp học Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: UBND quận Sơn Trà

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự nhằm đảm bảo an toàn, môi trường học tập đáp ứng nhu cầu đến lớp của học sinh tại khu vực; đồng thời, phục vụ tốt việc dạy và học của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục

Tổng mức đầu tư dự án: 23.289.736.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng)

Địa điểm xây dựng: Phường An Hải Đông, quận Sơn Trà

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình dân dụng cấp III

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 - Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; Năm 2021 - 2023: Triển khai thực hiện dự án

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác