Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thọ Quang 3 (giai đoạn 1)
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 184

Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thọ Quang 3 (giai đoạn 1)

Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND thành phố

Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng thành phố

Điều hành dự án: Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hoàn thành đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và không gian kiến trúc nhằm khai thác quỹ đất bố trí tái định cư cho các dự án tại khu vực

Tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt: 22.523.788.492

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 31.478.018.000 đồng

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 đến nay

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác