Dự án: Cải tạo tuyến đường ĐH4 (đoạn từ đập Bara An Trạch đến hầm chui dân sinh)
Đăng ngày 17-12-2021 09:07, Lượt xem: 115

Tên dự án: Cải tạo tuyến đường ĐH4 (đoạn từ đập Bara An Trạch đến hầm chui dân sinh)

Chủ đầu tư, quản lý dự án: UBND huyện Hòa Vang

Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến đường ĐH4 (đoạn từ Bara An Trạch đến hầm chui dân sinh) nhằm mục tiêu bảo đảm giao thông đi lại thuận tiện cho người dân khu vực xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn khu vực.

Tổng mức đầu tư dự án: 30.193.725.000 đồng (Ba mươi tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

Hình thức đầu tư: Đầu tư nâng cấp, cải tạo từ nguồn vốn ngân sách thành phố

Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang

Loại dự án và cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020 -2023

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác