Tạm ngưng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch C11, 12, C13, C14
Đăng ngày 25-01-2022 08:59

Ngày 24-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 501/UBND-CATP về việc tạm ngưng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch C11 (Ga Đường sắt Đà Nẵng), C12 (Bến xe Trung tâm thành phố), C13 (Cảng Đà Nẵng), C14 (Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang).

Theo đó, xét đề nghị của Công an thành phố tại Công văn số 445/CATP-PTM ngày 15-1-2022 về việc đề xuất tạm ngưng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch Ga Đường sắt Đà Nẵng (C11), Bến xe Trung tâm thành phố (C12), Cảng Đà Nẵng (C13), Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (C14), Chủ tịch UBND thành phố đồng ý tạm ngưng hoạt động tại các Chốt kiểm soát dịch C11, 112, 13, C14 (từ khi các đơn vị nhận được Công văn này).

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Giao thông - Vận tải chỉ đạo Chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng xây dựng phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với cá nhân, tổ chức hoạt động tại Ga đường sắt Đà Nẵng và Bến xe trung tâm thành phố.

Cảng Đà Nẵng chủ trì, phối hợp BCH Bộ đội Biên phòng thành phố xây dựng phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với cá nhân, tổ chức hoạt động tại Cảng Đà Nẵng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang xây dựng phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đối với cá nhân, tổ chức hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT