Nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
Đăng ngày 24-01-2022 15:37

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 31-12-2021 về việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022, với mục tiêu huy động hệ thống chính trị, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể xã hội, cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua đó, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thế chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kế hoạch đặt mục tiêu, trong năm 2022, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy chứng nhận. Thanh tra, kiểm tra 100% cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố có nguy cơ cao gây mất ATTP. Từ đó, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngăn chặn kịp thời các sự cố gây mất an toàn thực phẩm, góp phần phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất ban đầu, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện ký cam kất; kiểm tra 35% tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15m. Tổ chức thông tin, truyền thông về ATTP cho 100% người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Người tiêu dùng có kiến thức và thực hành các quy định về ATTP.

Đồng thời, xây dựng mới 7 chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP; kiểm tra 100% chợ đã được công nhận chợ đảm bảo đủ điều kiện ATTP; nhân rộng các mô hình điểm về thức ăn đường phố, khu phố ẩm thực. Trình phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm chuyên sâu trực thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm là phòng kiểm nghiệm ATTP, đạt chuẩn ISO/IEC 17025. Tiếp tục giám sát ô nhiễm trong sản phẩm nông lâm thủy sản và thực phẩm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường và truy xuất nguồn gốc; tiếp tục xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trong phạm vi thành phố; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm, hóa chất, thuốc bảo về thực phẩm. Tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố; không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên được ghi nhận; giảm số vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ; 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời; khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã căn cứ nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời triển khai thực hiện các Chương trình, Quyết định, Kế hoạch về ATTP đã được UBND thành phố phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 25 hằng tháng gửi Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố thông qua cơ quan thường trực là Ban Quản lý An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Thường trực Thành ủy và Bộ, ngành Trung ương.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch đảm bảo hoàn thành mục tiêu để ra; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo đúng quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT