NHCSXH quận Hải Châu nỗ lực hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi nhanh chóng, kịp thời, góp phần vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội
Đăng ngày 18-01-2022 16:28

Ngày 18-1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hải Châu tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch UBND quận Trương Thanh Dũng, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hải Châu chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Nguyễn Thị Mai Hoa.

Phó Chủ tịch UBND quận Trương Thanh Dũng, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hải Châu trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2021

Theo báo cáo, tính đến ngày 31-12-2021, tổng nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Hải Châu là 495,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương 299,2 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương 196,4 tỷ đồng, với 21,16 tỷ đồng là vốn ủy thác của quận. Trong năm, UBND quận đã ủy thác sang NHCSXH số tiền 1 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 107,9 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch giao. Trong đó, huy động vốn từ tổ chức cá nhân 61 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch; huy động vốn tại Điểm giao dịch xã 3,4 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; huy động vốn thông qua tổ Tiết kiệm và Vay vốn 42,4 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch.

Trong năm, các tổ chức hội, đoàn thể đã phối hợp tốt với NHCSXH trong việc thực hiện văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác thông qua việc thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách tín dụng chính sách xã hội sâu rộng đến với các đối tượng thụ hưởng; đặc biệt là việc tuyên truyền chương trình người sử dụng lao động trả lương ngừng việc đối với người lao động và Nhà ở xã hội, giúp các đối tượng vay vốn được tiếp cận và có chỗ ở ổn định. Hoạt động kiểm tra giám sát cũng được các hội đoàn thể thực hiện ngay từ đầu năm và chất lượng kiểm tra, giám sát được đảm bảo, qua kiểm tra giám sát đã chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót giúp hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn đi vào nề nếp.

Năm 2021, doanh số cho vay của NHCSXH quận Hải Châu đạt 244,1 tỷ đồng với 4.200 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ 143,8 tỷ đồng. Tổng dư nợ 490,8 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so với năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng 25,91% (vượt kế hoạch 13,91%), với 10.270 hộ còn dư nợ, dư nợ bình quân đạt 47,77 triệu đồng/hộ. Toàn quận có 7 phường có tỷ lệ nợ quá hạn 0% là Phước Ninh, Hải Châu 2, Thạch Thang, Bình Hiên, Bình Thuận, Hải Châu 1 và Nam Dương; 13/13 phường xếp loại chất lượng tín dụng đạt loại tốt, đạt 99,46 điểm.

Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Nguyễn Thị Mai Hoa trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2021

Nhìn chung, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đến các phường trên địa bàn quận, đảm bảo hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi, giúp họ có nguồn vốn để làm ăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm cũng góp phần giải quyết nguồn vốn cho các lao động chưa có việc làm của hộ gia đình, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 524 hộ vay vốn thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 3.630 lao động, 22 hộ gia đình xây mới, cải tạo sửa chữa nhà để ở, 7 hộ được vay trả nợ tiền đất, 12 doanh nghiệp vay trả lương ngừng việc cho hơn 2.995 lao động... góp phần vào công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Phát động thi đua năm 2022, Phó giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Nguyễn Thị Mai Hoa đề nghị UBND 13 phường và các hội đoàn thể trên địa bàn quận Hải Châu phấn đấu đạt tăng trưởng dư nợ tối thiểu 10% so với năm 2021, nợ quá hạn toàn quận thấp hơn 0,07% trên tổng dư nợ; chấm điểm chất lượng tín dụng chính sách tại phường tối thiểu 99 điểm/năm, 100% Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đạt loại tốt, khá hàng tháng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu Trương Thanh Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, NHCSXH quận Hải Châu cần làm tốt công tác dự báo tình hình về nhu cầu vay vốn thông qua tình hình buôn bán, đời sống của người dân, để có biện pháp đôn đốc, nhắc nhở công tác cho vay phù hợp, nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn tại địa phương phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá thi đua với tiêu chí cụ thể ngay từ đầu năm để các phường, các hội đoàn thể đăng ký, ký kết thi đua.

Phó Chủ tịch UBND quận Trương Thanh Dũng, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận Hải Châu phát biểu kết luận hội nghị

“Các đơn vị cần làm chặt chẽ công tác cho vay. Trong thời điểm hiện nay, nhu cầu vay vốn là rất lớn, nhưng phải đảm bảo cho vay đúng mục đích và phải đảm bảo việc trả nợ. Tránh tình trạng các phường luôn phải lo lắng về tỷ lệ nợ quá hạn. Quận sẽ hết sức hỗ trợ cho các phường, các tổ, chức đoàn thể về vấn đề này”, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu nêu rõ.

Dịp này, ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong hoạt động tín dụng chính sách năm 2021, UBND quận Hải Châu tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân; Ban đại diện NHCSXH quận Hải Châu tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT