Công khai dự toán NSNN năm 2022 đã được HĐND thành phố Đà Nẵng thông qua
Đăng ngày 12-01-2022 09:28, Lượt xem: 260

  

    Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác