Công khai dự toán năm 2022 trình HĐND thành phố
Đăng ngày 14-12-2021 15:45, Lượt xem: 218

  

Công khai nội dung Báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố kèm theo các biểu số liệu trình HĐND thành phố theo quy định.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác