Triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú
Đăng ngày 30-11-2021 14:50

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố vừa ban hành Công văn số 169/BCĐ-SYT ngày 29-11-2021 thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Y tế về việc triển khai thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tháng 12-2021.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố giao Sở Y tế chủ trì ban hành Hướng dẫn tạm thời cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú. Chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai hiệu quả công tác thí điểm cách ly, chăm sóc, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục phổ biến, tập huấn đối với các cơ quan, đơn vị liên quan; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện sổ tay Cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà; tổ chức in ấn và cấp phát đến UBND các quận, huyện để cung cấp cho người quản lý, nhân viên y tế, người cách ly, điều trị tại nhà, người cùng nhà, người chăm sóc. Đồng thời, chủ trì sơ kết kết quả triển khai thí điểm, báo cáo, tham mưu Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định triển khai rộng rãi cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phù hợp với năng lực đáp ứng và tình tình dịch COVID-19 trên địa bàn. 

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện triển khai hiệu quả công tác quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe các trường hợp nhiễm COVID-19 đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú bằng ứng dụng Hỗ trợ người cách ly và các ứng dụng khác; phối hợp sản xuất các vật liệu thông tin, truyền thông điện tử để người quản lý, giám sát, người cách ly, điều trị tại nhà, người cùng nhà, người chăm sóc biết, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi sức khỏe, tập vận động... trong quá trình cách ly, điều trị tại nhà/nơi lưu trú.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các trường hợp nhiễm COVID-19 đủ điều kiện thực hiện cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, hướng dẫn người thực hiện cách ly, điều trị tại nhà, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 và theo dõi, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác thí điểm cách ly, điều trị người nhiễm COVID- 19 tại nhà/nơi lưu trú.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT