Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021
Đăng ngày 10-11-2021 08:09, Lượt xem: 374

Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố đảm bảo hiệu quả việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế". Một số nội dung công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện trong tháng 10 (Xem tại file Báo cáo đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác