Kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của các cơ quan, địa phương
Đăng ngày 26-10-2021 07:14

Ngày 22-10, UBND thành phố ban hành văn bản số 123/TB-UBND về kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Kết quả xếp hạng ứng dụng CNTT nhóm 24 sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó, xếp loại Tốt: 12 cơ quan; xếp loại Khá: 10 cơ quan; xếp loại Trung bình: 2 cơ quan.

Nhóm các cơ quan Trung ương có 3 cơ quan xếp loại Tốt, 3 cơ quan xếp loại Khá.

Nhóm UBND các quận, huyện có 4 cơ quan xếp loại Tốt, 3 cơ quan xếp loại Khá, không có cơ quan xếp loại Trung bình. Trong nhóm xã phường, có 8 cơ quan xếp loại Tốt, 24 cơ quan xếp loại Khá, 16 cơ quan xếp loại Trung binh và 8 cơ quan xếp loại yếu.

Căn cứ kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2020, UBND thành phố thống nhất tặng bằng khen cho 12 cơ quan có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT năm 2020. Cụ thể, 4 cơ quan đứng đầu nhóm sở ban ngành (Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải), nhóm cơ quan Trung ương (Bảo hiểm Xã hội Đà Nẵng), nhóm UBND quận huyện (UBND quận Thanh Khê), nhóm UBND phường xã (phường Hải Châu 1, phường Hòa Hiệp Bắc, phường Hòa An, phường Nam Dương, phường Hòa Khê, phường Thanh Khê Tây).

Các cơ quan địa phương có kết quả đánh giá tích cực tiếp tục nỗ lực triển khai các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời gian tới, hướng đến xây dựng thành công Chính quyền số và triển khai thành phố thông minh tại Đà Nẵng.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT