Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Đăng ngày 22-10-2021 09:52

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6756/UBND-KGVX ngày 6-10-2021 yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công điện số 7036/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tập trung lãnh đạo, chi đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29-6-2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Trong quá trinh lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phồng, chống dịch COVID-19; tiêm chủng vaccine, chăm sóc, điều trị người nhiễm bệnh, đặc biệt là trong công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị, vật tư y tể, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine... phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Việc quản lý, sử dụng Quỹ vaccine phòng COVID-19 và các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân cho phòng, chống địch bệnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quà, đúng quy định pháp luật, không được để xảy ra tiêu cực, lãng phí, trục lợi.

Các Bộ trưởng. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, có kế hoạch, lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, nhất là các dự án quan trọng, cấp bách; phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân liên quan và lãnh đạo phụ trách; xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh để phấn đấu đạt được mục tiêu giải ngân đề ra của năm 2021, góp phần thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý, tập trung thúc đẩy thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, nhất là các dự án quan trọng, cấp bách, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Hàng tháng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, gửi kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ theo đúng yêu cầu tại Công điện số 7036/CĐ-VPCP.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT