Đà Nẵng mong muốn các địa phương tạo điều kiện cho công dân trở về quê
Đăng ngày 25-09-2021 03:03

Ngày 24-9, UBND thành phố có Công văn số 6442/UBND-KGVX gởi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện cho công dân từ khu vực không có dịch tại Đà Nẵng được đến, trở về các tỉnh, thành phố khác.

Theo nội dung Công văn, hiện trên địa bàn thành phố có nhiều công dân thường trú, tạm trú có nguyện vọng đến, trở về các tỉnh, thành phố với nhiều lý do cấp bách và công vụ (tang gia, y tế, đoàn tụ gia đình, chăm sóc gia đình, công tác, đến các sân bay khác để du học,...).

Vì vậy, UBND thành phố Đà Nẵng mong muốn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện, tiếp nhận công dân đến/trở về từ thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp có yêu cầu, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ chỉ đạo UBND phường, xã xác nhận nơi cư trú của công dân không thuộc khu vực phong tỏa hoặc cách ly y tế.

Đồng thời, khuyến nghị công dân về việc cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARSCoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến khi về tới địa phương.

UBND thành phố Đà Nẵng mong nhận được sự quan tâm, phối hợp từ các tỉnh, thành phố, tiếp nhận công dân đến, trở về từ thành phố Đà Nẵng đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT