Từ 8h ngày 16-9: các công trình xây dựng được phép hoạt động thi công (trừ những công trình nằm trong vùng đỏ)
Đăng ngày 16-09-2021 11:06

Ngày 15-9, UBND thành phố ban hành văn bản số 5992/UBND-SXD về hướng dẫn thực hiện các hoạt động tại các công trình xây dựng theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND. Kể từ 8h ngày 16-9 cho đến khi có thông báo mới, các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố được phép hoạt động thi công (trừ những công trình nằm trong vùng đỏ). Các công trình được bố trí tối đa số người lầm việc, trường hợp có lao động ngoại tỉnh thì phải thực hiện đảm bảo phương án 3 tại chỗ.

Các cá nhân tham gia giao thông để đến công trình tham gia hoạt động xây dựng (công nhân xây dựng, cán bộ kỹ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn khảo sát, vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị... và các cá nhân tham gia hoạt động tại các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở cung ứng vật liệu xây dựng phải được cấp Giấy đi đường QRCode theo quy định.

Về thẩm quyền cấp giấy đi đường, Sở Xây dựng cấp giấy cho những người tham gia các công trình trọng điểm, động lực và cấp bách kèm theo phương tiện tham gia hoạt động xây dựng. UBND quận huyện cấp Giấy cho những người tham gia các công trình xây dựng dân dụng, các công trình khác và tại các cơ sở sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn kèm theo phương tiện tham gia vận chuyển.

UBND xã phường cấp Giấy cho cá nhân vận chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn xã phường, kèm theo phương tiện tham gia vận chuyển.
Giấy đi đường QRCode do UBND quận, huyện, UBND xã phường cấp cho các cá nhaan kèm theo phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng có hiệu lực đi lại trên toàn địa bàn (trừ vùng đỏ).

Đối với yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình, Sở Xây dựng phối hợp UBND quận huyện và các đơn vị hướng dẫn cụ thể đảm bảo theo quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT