[Infographic]: Điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND từ 8h00 ngày 16/9/2021
Đăng ngày 15-09-2021 08:28

Từ 8h00 ngày 16/9/2021 cho đến khi có thông báo mới, thành phố điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 2905/QĐ-UBND trong vùng vàng và vùng xanh. Cụ thể như sau:

NHƯ ANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT