Cẩm Lệ: Khen thưởng “Chi bộ khu dân cư an toàn, không có dịch COVID-19 trong cộng đồng”
Đăng ngày 09-09-2021 12:52

Trong ngày 9-9, lãnh đạo quận Cẩm Lệ đi thăm và tặng giấy khen cho các chi bộ khu dân cư trên địa bàn quận thực hiện tốt đợt thi đua xây dựng Chi bộ khu dân cư an toàn, không có dịch COVID-19 trong cộng đồng.

VĂN VĨNH - TRUNG TRỰC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT