Triển khai ứng dụng thẻ vé QRCode đi chợ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19
Đăng ngày 05-08-2021 10:44

Ngày 3-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 4851/UBND-STTTT về triển khai ứng dụng thẻ vé QRCode đi chợ phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Công thương, UBND các quận huyện, phường xã chỉ đạo tất cả các chợ trên địa bàn thực hiện quét mã Thẻ vé QRCode đi chợ để kiểm soát, quản lý thông tin người ra, vào chợ, bảo đảm tất cả người ra, vào chợ phải được lưu vết thông tin trên hệ thống thẻ vé điện tử của thành phố.  Triển khai rà soát thông tin người dân trên địa bàn, bảo đẩm mỗi hộ dân, người ở trọ (sinh viên, công nhân...) đều được cấp thẻ vé QRCode đi chợ có đầy đủ thông tin (Họ tên, số điện thoại, địa chỉ)  để liên hệ khi cần thiết, phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đối với siêu thị và một số chợ ít người (không yêu cầu giãn cách), trường hợp không quét thẻ vé QRCode đi chợ thì phải triển khai quét QRCode khai báo y tế để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. 

Sở Công thương chỉ đạo các chủ quản lý siêu thị, chợ triển khai sử dụng thông tin cảnh báo người nguy cơ qua kiểm soát quét QRCode (người ho, sốt,  tiếp xúc với người nghi nhiễm, đến cùng địa điểm/ thời điểm với F0, F1) thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, cũng như thông báo ngay với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương để chỉ đạo xử lý.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác hướng dẫn, cung cấp thông tin cho Đài Phát thanh cấp quận huyện, cấp phường xã triển khai các biện pháp truyền thông sâu rộng, thường xuyên để người dân được biết, nghiêm túc thực hiện. Hỗ trợ các UBND quận huyện, phường xã, Ban quản lý các chợ, siêu thị... triển khai ứng dụng Thẻ vé QR Code đi chợ, quét QR Code khai báo y tế của thành phố để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Theo dõi việc triển khai của các cơ quan, địa phương, chợ, siêu thị để đôn đốc, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để chỉ đạo kịp thời.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT