Tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trong thời gian triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 28-07-2021 14:12

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Được sự thống nhất của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng thông báo:

Kể từ 13 giờ 30 ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến khi có thông báo mới, Ban Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng tạm dừng việc tổ chức tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư trực tiềp tại Trụ sở.

Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vui lòng thực hiện các biện pháp sau để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý:

1. Gửi đơn, thư theo đường Bưu điện đến địa chỉ:

-    180 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

-    24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Gửi thông tin qua Email hoặc liên lạc đến số điện thoại (trong giờ hành chính): Theo file danh sách đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT