Gửi báo giá dự toán chi phí xác định giá đất Khu đất A7 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh
Đăng ngày 05-07-2021 08:27

Thực hiện Kế hoạch số 2820/KH-UBND ngày 04/5/2019 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Kết luận số 34/KL-TTCP ngày 08/01/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, trong đó tại Điểm 6.2, Mục II UBND thành phố giao Sở Tài chính xác định lại giá đất để thu tiền sử dụng đất Khu đất A7 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định lại giá đất tại thời điểm UBND thành phố có Quyết định phê duyệt giá giao quyền sử dụng đất Khu đất A7 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh theo Kết luận số 34/KL-TTCP ngày 08/01/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời Các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh thẩm định giá có nhu cầu tham gia thì gửi Báo giá dự toán chi phí dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm UBND thành phố phê duyệt giá giao quyền sử dụng đất (tháng 12/2012) đối với Khu đất A7 mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh. Báo giá dự toán chi phí phải có thuyết minh rõ ràng, cụ thể và có căn cứ, đảm bảo điều kiện theo quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành và gửi lại Sở Tài chính trước ngày 10/7/2021.

Để phục vụ lập dự toán chi phí tư vấn, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT