Lịch công tác tuần 27 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 28-06-2021 09:10

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 28/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch giao ban

PHGB, tầng 3

- 10h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo vướng mắc về thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất; việc xử phạt vi phạm hành chính

PH số 1, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền

- 15h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND TP

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp về chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHTV

 

PHGB, tầng 3

PHGB, tầng 3

 

HT số 1, tầng 2

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý vận hành công trình Cải tạo nâng cấp một số hạng mục bãi rác Khánh Sơn

PH số 1, tầng 3

 

 

 

 

Thứ Ba 29/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt, triển khai các chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố (cả ngày)

HT số 3, tầng 2

 

 

 

 

 

C

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

­ Thứ Tư 30/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Công an thành phố

Công an TP

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021 của đồng chí Bí thư Thành ủy

295 Nguyễn Chí Thanh

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế công trình

Theo Ch/trình

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và một số văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Trường CT TP

 

 

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

 

Thư Năm 01/7

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình xử lý một số dự án, công trình

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư một số dự án và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư

- 9h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh đối thoại với Công dân

PH số 1, tầng 3

 

 

P.TCD

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB quận Cẩm Lệ

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự buổi đối thoại với Công dân

- 15h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế Trạm trung chuyển rác Sơn Trà

P.TCD

Theo Ch/trình

Thứ Sáu 02/7

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội nghị Thành ủy lần thứ 4

Hội trường    Thành ủy

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND TP thường kỳ

- 16h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tiếp Công dân định kỳ tháng 6/2021

- 16h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo việc xử lý kiến nghị của Công dân

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

P.TCD

P.TCD

 

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

 

* Chủ nhật (04/7):

- 15h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự sinh hoạt chi bộ tại quận Ngũ Hành Sơn (21 Phan Thúc Duyên).

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất tại PH số 1, tầng 3.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT