Lịch công tác tuần 25 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 14-06-2021 09:33
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 14/6

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCSĐ UBND thành phố

- 9h30:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thành phố thường kỳ

PHGB tầng 3

HT số 1, tầng 2

- 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện vận động ủng hộ kinh phí phòng chống dịch Covid-19

PH số 1, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị về thực hiện quy trình công tác cán bộ

 - 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

 

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 15/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng trong Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 (cả ngày)

HT số 3, tầng 2

 

 

 

 

 

C

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

­ Thứ Tư 16/6

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp trực tuyến với Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (cả ngày)

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định bộ tiêu chí DDCI

PH số 1, tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo các vướng mắc về đất đai (Tổ 602)

PHGB, tầng 3

C

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tiến độ thực hiện xúc tiến, thu hút đầu tư và xử lý khó khăn vướng mắc một số dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Tiểu ban đảm bảo thuộc khung diễn diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021

PHGB, tầng 3

Thư Năm 17/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trường Chính trị thành phố

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác về đầu tư công (Tổ 509)

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư theo Điều 73, Luật Đất đai

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các ngành báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 18/6

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội nghị về thực hiện quy trình công tác cán bộ

VPTU

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- 16h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự gặp mặt báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

HT số 1, tầng 2

HT số 3, tầng 2

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện quy hoạch 03 loại rừng và chính sách hỗ trợ ngư dân

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng GPMB quận Hải Châu và Thanh Khê

PHGB, tầng 3

 

* Thứ Bảy (19/6):

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban tại PHGB, tầng 3.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT