Lịch công tác tuần 22 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 24-05-2021 08:38
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 24/5

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS đảng UBND thành phố

PHGB tầng 3

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe Sở TNMT báo cáo liên quan đến hình thức thuê đất đối với các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo hướng xử lý các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch; xử lý giá cho thuê đất đối với các trường hợp sử dụng đất thực tế trước thời điểm ban hành Quyết định cho thuê đất; thủ tục chuyển nhượng dự án của Cty SDN

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Xây dựng và các ngành có liên quan báo cáo phương án cải tạo, nâng cấp Tượng đài 2-9

PH số 1, tầng 2

Thứ Ba 25/5

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các đơn vị báo cáo phương án Cuộc thi tuyển chọn phương án thiết kế quy hoạch, kiến trúc Công viên Thanh niên

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Tài chính về công tác thu chi ngân sách

- 9h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo nội dung chuẩn bị làm việc với Thủ tướng Chính phủ

- 10h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Thanh

PH số 2, tầng 2

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

 

 

 

 

 

 

­ Thứ Tư 26/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch  họp UBND thành phồ thường kỳ

HT số 1, tầng 2

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc trực tuyến với Đại sứ Hàn Quốc và Công ty TNHH Công viên Châu Á về phố đi bộ Hàn Quốc

PH số 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp giao ban thường kỳ tháng 5/2021 với Thường trực HĐND thành phố

- 17h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

32 Bạch Đằng

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc về nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của một số doanh nghiệp, nhà đầu tư (nghĩa vụ tài chính Khu CNTT tập trung – giai đoạn 1; thủ tục đầu tư 04 dự án dọc đường Hoàng Văn Thái, …)

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo  tình hình thực hiện phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản công

PH số 1, tầng 3

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp liên quan đến việc làm nhà trên đất nông nghiệp

PHGB, tầng 3

Thư Năm 27/5

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo công tác thu chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch thu những tháng tiếp theo

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo một số đồ án quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh hội ý Thường trực Thành ủy

- 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Hội đồng GPMB huyện Hòa Vang

- 15h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo kịch bản phát triển KTXH 06 tháng cuối năm 2021

PH số 1, tầng 3

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

Thứ Sáu 28/5

S

- 8h00:Chủ tịch Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Ban Thường vụ Thành ủy tháng 5/2021 (cả ngày)

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo chương trình quan trắc chất lượng môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025 và việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dự án Khu du lịch Bà Nà Hills

PHGB, tầng 3

 

C

-14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng xét duyệt nhà chung cư và Đề án thí điểm bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đang cho thuê

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

 

 

* Thứ Bảy (29/5):

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế theo Ch/trình;

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng Thẩm định giá đất tại PH số 1, tầng 3.

                                                                                           VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT