Lịch công tác tuần 20 năm 2021 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 10-05-2021 08:46
 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 10/5

S

- 10h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS đảng UBND thành phố

PHGB tầng 3

- 8h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo chính sách hỗ trợ cho người cách ly do ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid-19

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc tại cơ quan

- 16h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PLV

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc trực tuyến với Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương

- 16h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Lễ cất nóc khối ICT1 công trình Khu công viên phần mềm số 2

PH số 1, tầng 2

 

Theo Ch/trình

 

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo tình hình triển khai dự án các tuyến đường vành đai phía Tây 1 và 2

PHGB, tầng 3

Thứ Ba 11/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh kiểm tra, rà soát công tác phòng chống dịch Covid-19

- 16h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

Theo Ch/trình

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý khó khăn, vướng mắc về nghĩa vụ tài chính đất đai một số dự án của doanh nghiệp, nhà đầu tư

- 16h30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo giá trị phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý cầu đường Đà Nẵng

PH số 1, tầng 3

 

 

 

 

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe Sở Xây dựng và các ngành báo cáo nội dung liên quan đến thiết kế đô thị ven biển

PHGB, tầng 3

­ Thứ Tư 12/5

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh kiếm tra thực tế các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang

Theo Ch/trình

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác đầu tư công (Tổ 509)

 

- 10h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc thủ tục quyết toán vốn đầu tư một số dự án

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế công trình

Theo Ch/trình

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh  đối thoại với công dân

- 16h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

P.TCD, tầng 1

HT số 1, tầng 2

- 13h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội thảo trực tuyến Hợp tác kinh tế Việt Nam – Singapore: Tiềm năng phát triển của Đà Nẵng

- 15h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với BQL KCNC và các KCN Đà Nẵng để xử lý một số nội dung còn vướng mắc

P.KT1, tầng 2

 

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp với các ngành liên quan đến đền bù giải tỏa Doanh nghiệp tư nhân Văn Chi

- 16h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đối thoại công dân

PHGB, tầng 3

 

P.TCD, tầng 1

Thứ Năm 13/5

S

- 8h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh  kiểm tra công tác phòng, chống dịch

Theo Ch/trình

- 8h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị  về công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử

VPTU

- 8h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan về một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh  hội ý TTTU

- 16h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

VPTU

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục đầu tư một số dự án trọng điểm

- 16h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hòa Vang và các Sở ngành liên quan về thủ tục đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất lâm nghiệp

PH số 1, tầng 3

- 14h30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe báo cáo các đồ án quy hoạch kiến trúc

PHGB, tầng 3

Thứ Sáu 14/5

S

- 8h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban

PHGB, tầng 3

 

 

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe các đơn vị báo cáo các vụ án hành chính

- 16h30: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19

PHGB, tầng 3

HT số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra thực tế dự án Khu tái định cư Khu trung tâm xã Hòa Bắc, dự án Tuyến đường ĐT601, dự án tuyến đường ĐH2, tình hình triển khai một số chương trình, dự án về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang của đồng chí PBT Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Theo Ch/trình

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam kiểm tra thực tế công trình

Theo Ch/trình

* Thứ Bảy (15/5)

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế công tác phòng phòng chống dịch Covid-19 theo địa bàn được phân công phụ trách.

                                                                                           VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT