[Infographic]: Tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 04-05-2021 16:19

Ngày 3-5, UBND thành phố đã ban hành Công văn 2581/UBND-KGVX về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống COVID-19 từ 0 giờ ngày 4-5 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

THỦY THANH

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT