Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng từ năm học 2021- 2022
Đăng ngày 04-05-2021 15:07

Ngày 29-4, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1456/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sừ dụng trong cơ sở giáo dục tiểu học và Quyết định số 1455/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sứ dụng trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2021- 2022.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đảm bảo đúng quy định theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cụ thể, 8 đầu sách của bộ SGK lớp 1 sử dụng trong các trường tiểu học được lựa chọn từ nhiều bộ sách, trong đó chủ yếu của NXB Giáo dục. 4 đầu sách của NXB Giáo dục Việt Nam được chọn từ Bộ Kết nối tri thức và Cuộc sống gồm: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc. 2 đầu sách của NXB Giáo dục, được chọn từ bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục gồm: Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm. 2 đầu sách được chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm gồm: Đạo đức, Giáo dục Thể chất.

8 đầu SGK của bộ SGK lớp 2 sử dụng trong các trường tiểu học được lựa chọn từ 3 bộ sách. Cụ thể, có 4 đầu sách được lựa chọn từ bộ Kết nối tri thức với Cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam gồm: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Âm nhạc. Có 2 đầu sách lớp 2 được lựa chọn từ bộ sách Cánh diều của NXB Đại học Sư phạm gồm: Đạo đức, Giáo dục Thể chất. 2 đầu sách còn lại được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam gồm: Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm.

13 đầu SGK lớp 6 sử dụng trong các trường THCS được lựa chọn từ 4 bộ SGK. Trong đó, có 6 đầu sách được chọn từ bộ sách Kết nối tri thức và Cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam gồm: Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Âm nhạc. Về sách giáo khoa Tiếng Anh, có 3 đầu sách được phê duyệt, các trường có thể tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để lựa chọn sử dụng, gồm: Tiếng Anh i-Learn Smart World do Võ Đại Phúc Tổng chủ biên của NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, sách Tiếng Anh tập 1 và tập 2 do Hoàng Văn Vân Tổng chủ biên của NXB Giáo dục Việt Nam. 4 đầu sách lớp 6 được lựa chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo của NXB Giáo dục Việt Nam. Sách Giáo dục thể chất do Hội đồng chọn sách SGK thành phố chọn từ bộ sách Cánh diều. Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp do Hội đồng chọn sách SGK thành phố chọn từ bộ sách Chân trời sáng tạo.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT