95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19
Đăng ngày 06-04-2021 05:35

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 5-4-2021 phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022, với mục tiêu 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, việc tiêm vắc xin áp dụng cho các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 1210/QĐ- BYT ngày 9-2-2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX FACILITY hỗ trợ và Quyết định số 1467/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 5-3-2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022.

Các nhóm đối tượng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình hình dịch và trong bối cảnh nguồn vắc xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam, bao gồm:

- Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch: người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); quân đội, công an.

- Nhân viên, cán bộ ngoại giao nước ngoài của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...

- Giáo viên, người làm việc tại các cơ sờ giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

- Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuồi.

- Người sinh sống tại các vùng có dịch.

- Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

- Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, hoc tập lao động ở nước ngoài.

- Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống chống dịch.

- Các đối tượng tại cộng đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ vào mức độ phân bổ vắc xin.

Phạm vi triển khai trên toàn thành phố, trong đó ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng như trên tại các khu vực xã, phường ghi nhận trường hợp mắc và/hoặc tử vong do COVID-19 trong cộng đồng; các quận, huyện có mật độ dân số cao, có khu công nghiệp; các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ vào mức độ phân bổ vắc xin.

Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin của Bộ Y tế, dự kiến thời gian triển khai đợt 1 trong quý II và quý III năm 2021; số đối tượng dự kiến tiêm khoảng 46.321 người (gồm các lực lượng tuyến đầu chống dịch). Các đợt tiêm chủng tiếp theo sẽ triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin thực tế và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nguồn vắc xin tiêm do COVAX Facility hỗ trợ và nguồn vắc xin được mua từ ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử dụng hệ thống TCMR sẵn có; trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế thanh phố huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước và tư nhân tham gia tổ chức tiêm chủng.

Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo va thông báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủn được thực hiện theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ. Đồng thời, tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12-11-2018 của Bộ Y tế.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan có liên quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn thành phố. Căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ theo từng đợt, Sở Y tế có kế hoạch triển khai tiêm văc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định của Bộ Y tế; quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động tiêm văc xin phòng COVID-19.

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thực hiện báo cáo theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; các cơ sở tiêm chủng: tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến để đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố; bố trí các điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; dự trù vật tư, trang thiết bị... phục vụ công tác tiêm chủng; chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý tai biến đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và các phương án phòng, chống dich COVID-19 trong quá trình triển khai.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; công an thành phố; các đơn vị quân đội trên địa bàn; UBND các quận, huyện; các đơn vị y tế… tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 do đơn vị quản lý; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị quản lý và hỗ trợ Sở Y tề khi cần thiết.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng có trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sử dụng vắc xin phòng COVID-19; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài về các hoạt động triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVTD-19 trên địa bàn quân, huyện; phối hợp với lực lượng y tế trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Đồng thời, triển khai các hoạt động truyền thông cho người dân về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin; kế hoạch triển khai tiêm... nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT