Nâng cao chất lượng chiếu sáng công cộng
Đăng ngày 31-03-2021 08:55

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 30-3-2021 ban hành Kế hoạch quản lý và phát triển hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, nhằm nâng cao chất lượng chiếu sáng công cộng, đảm bảo 100% các công trình giao thông, không gian công cộng xây dựng mới và cải tạo nâng cấp sử dụng các sản phẩm chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu, trong năm 2021, chiếu sáng công trình giao thông trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 100% chiều dài đường, riêng chiếu sáng ngõ xóm (có chiều rộng từ 2m trở lên) khu vực huyện Hòa Vang đạt 85% chiều dài đường; mở rộng tủ điện điều khiển chiếu sáng trung tâm giai đoạn 3 và thay thế đèn công nghệ cũ bằng đèn công nghệ mới hiệu suất cao tiết kiệm điện theo quy hoạch chiếu sáng đô thị đa được UBND thành phố phê duyệt; hạ ngầm đường dây chiếu sáng khu vực trung tâm theo lộ trình hạ ngầm của ngành điện lực; cải tạo các tuyến đường theo chủ trương của thành phố. Bên cạnh đó, hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn; nâng cao năng lực quản lý, vận hành, duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng; xác định danh mục các dự án ưu tiên, làm cơ sở huy động các nguồn lực của xã hội trong đầu tư, phát triển đối với hệ thống chiếu sáng công cộng.

Theo đó, một số nội dung chính sẽ được triển khai thực hiện bao gồm: hoàn thanh công tác đẩu thầu quản lý vận hành và duy trì điện chiếu sáng công cộng nam 202; rà soát, tham mưu lập định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với công tác giám sát các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thành lắp đặt mở rộng mới 200 tủ điều khiển, giám sát hệ thống điện chiếu sáng công cộng giai đoạn II; công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng, thay thế khoảng 9.000 đèn hiện trạng công nghệ cũ bằng đèn LED; triển khai dự án giám sát, điều khiển điện chiếu sáng công cộng thuộc Đề án thành phố thông minh; triển khai dự án trang trí ánh sáng nghệ thuật dọc 2 bờ sông Hàn với chủ đề “Dòng sông ánh sáng”; đầu tư mới, cải tạo điện chiếu sáng kiệt hẻm…

UBND thành phố giao Sở Xây dựng, căn cứ nội dung kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập thủ tục triển khai theo trình tự quy định; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố. Các cơ quan liên quan phối hợp với Sở Xây dựng hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.

UBND quận, huyện có trách nhiệm chủ động rà soát, lập kế hoạch, bố trí nguồn vốn triển khai đầu tư, cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng kiệt hẻm trên địa bàn quản lý.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT