Chuyển trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa
Đăng ngày 16-03-2021 09:19

Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa trân trọng thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa:

- Từ địa chỉ cũ: 132 Yên Bái, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Về địa chỉ mới: đường Hoàng Sa, góc ngã ba đường Hoàng Sa - Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại: 0236.3822291.

- Email: hoangsa@danang.gov.vn.

- Thời gian thay đổi địa chỉ mới: Kể từ ngày 26/3/2018.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT